آموزش رایگان گرامر انگلیسی,صفر تا صد گرامر انگلیسی,یادگیری سادهگرامر

گرامر انگلیسی/حرف اضافه/preposition
تعداد بازديد : 64

گرامر انگلیسی/حرف اضافه/preposition

حرف اضافه:preposition:

 

حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگر در جمله روشن می سازد. به عبارت دیگر حرف اضافه کلمه ای است که رابطۀ یک موجود را با دیگری نشان می دهد.

مثال:

 

 

بطور کلی حرف اضافه با اسم یا ضمیر همراه است و نحوۀ ارتباط آن را با کلمه ای دیگر طبق موارد زیر بیان می کند:

 

A cup of tea is onthe table.

بین دو اسم:

He sent it to me.

بین دو ضمیر:

Ali with him came to our party.

بین یک اسم و یک ضمیر:

He prevented Johnfrom going.

بین یک اسم و یک فعل:

She is good atmathematics.

بین یک صفت و یک اسم:

He behaves badlytowards his wife.

بین یک قید و یک اسم:

Come to me and sit down.

بین یک فعل و یک ضمیر:

 

اسم یا ضمیری که بعد از حرف اضافه در می آید، همواره مفعول آن محسوب می شود و اصطلاحاً ان را مفعول حرف اضافه گویند. پس باید توجه داشت که همیشه ضمیر بعد از حرف اضافه در حالت مفعولی است و این مطلب یکی از نکات مهم دستور زبان انگلیسی محسوب می شود.

مثال:

Between you and me he will never succeed.

 

بعد از حروف اضافه، کلیۀ افعال، به شکل اسم مصدر است.

مثال:

I am fond of learning languages.

I saw him before coming.

 

در دو حالت می توان مفعول حرف اضافه را از جمله حذف کرد.

در صورتی که مفعول، ضمیر موصولی باشد.

مثال:

The teacher (whom, that) we are talking about has recently retired.

 

در صورتی که مفعول، ضمیر مفعولی باشد.

مثال:

Pass me the fork to eat with (it), please.

 

حرف اضافۀ of را اگر در معنی و ساختمان جمله، تغییری ندهد، گاهی می توان از جمله حذف کرد.

مثال:

Telling (of) the time

On board (of) the ship

 

گاهی حرف اضافۀ of به (o’تبدیل می شود.

مثال:

ten of clock = ten o’clock

 

تقسیم بندی حروف اضافه:

Division of prepositions:

 

حروف اضافه را به اعتبارهای مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

از نظر ظاهر و ساختمان:

حروف اضافۀ ساده:

Simple prepositions:

 

این گروه حروف اضافه از یک کلمه تشکیل شده اند که به اهم آنها در زیر اشاره می شود.

to, at, on, in, after, before, for, until, till, by, up, under, into, with, without, through, among, between, since, towards, over, from, round, except, besides, against, about, past, near, above, but, like, beneath, along, below, across, inside, opposite, despite, beyond, down, outside, as, of, off, upon, beside, unto, etc.

 

حروف اضافۀ مرکب:

Compound Prepositions:

 

 

این گروه حروف اضافه متشکل از بیش از یک کلمه می باشند و اهم آنها به شرح زیر می باشند:

because of, in order to, in front of, in spite of, by way of, for the sake of, due to, on account of, with regards to, out of, with reference to, etc.

 

حروف اضافه به شکل وجه وصفی:

Participle Prepositions:

 

در آخر این گروه از حروف اضافه حروف ing وجود دارد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود.

concerning, notwithstanding, regarding

در مکالمات ، در شکل استفهام، مفعول حرف اضافه قبل از حرف اضافه به کار می رود و در نتیجه حرف اضافه، در آخر جمله قرار می گیرد.

مثال:

What is he talking about?

 

حرف اضافه در قضایای وصفی، از اسم یا ضمیر خود جدا قرار می گیرد.

مثال:

 This is the problem that I asked for.

 

حروف اضافۀ زمانی:

Prepositions of Time:

 

At

برای لحظۀ معین و قسمت های مختلف روز و شب:

 

at sunset

at noon

at dawn

at midnight

at sunrise

at 5:00

 

at night

 

برای جشن ها و کارهایی که در زمان معین، در سال، ماه، هفته، و لحظه، برگزار می شود.

 

at Easter

at Christmas

at the weekend

at the new year

at bed time

at dinner time

at low tide

at high tide

 

با پاره ای از ترکیبات که مربوط به زمان است.

 

at last

at the moment

at least

at most

at the end

at first

at peace

at the beginning

at rest

at war

at one’s studies

at once

at one time

at leisure

at the latest

at times

at a time

at the same time

 

at present

 

in

با قسمت های مختلف روز و قبل از کلماتی که دوره ای از زمان را معین می کنند.

 

in the dinner-hour

in the day time

in the morning

in the afternoon

in the evening

in April

in the summer

in the summer holidays

 

in the year 1985

 

برای بیان طول کامل زمانی که برای انجام کاری لازم و ضروری است.

 

in 2 hours

in 2 week’s time

in 5 year’s period

in a few minutes

 

با پاره ای از ترکیبات که مربوط به زمان است.

 

in the end

in time

in the meantime

in the beginning

in no time

in the double-quick time

in the middle of

in a period of

in due course

in due time

in the future time

in the past time

in earliest time

in recent time

 

in the night

 

on

برای یک روز معین، اعم از اینکه روز معینی از ماه، هفته یا سال باشد.

 

on Thursday night

on Friday

on the night of July 15th

on April 20th

on Friday morning

on Christmas day

on Christmas morning

on one’s tenth birthday

on the evening of Christmas day

on the anniversary of someones’ death

 

با پاره ای از ترکیبات زمانی:

 

from that time on

later on

on and on

on time

on each occasion

on that day

on reaching somewhere

on thinking the matter over

 

در صورتی که قبل از حروف اضافۀ زمانی at, in, on صفت next یا last درآید، حرف اضافه به کار نمی رود، ولی چنانچه صفت را بعد از زمان به کار ببرند، حرف اضافه به کار می رود.

مثال:

 I met him last Friday.

on Friday next

 

حروف اضافۀ مکانی:

Prepositions of place:

 

in

برای انواع مکان ها (کشورها، شهر ها و غیره) به عنوان محل اقامت، وقتی که به طور نامعین مورد نظر باشند.

 

in the desert

in the country

in the suburb

in the town

in a village

in cities

 

برای نام کشورها، قاره ها، و سر زمین های وسیع، مانند ایالت ها و استان ها، همجنین پایتخت ها و اسامی شهرهای بزرگ:

 

in Paris

in London

in China

in Tehran

 

برای اسامی مکان ها و شهرهای کوچک و روستا، حرف اضافۀ at به کار می رود.

برای نام خیابان ها و جاده ها:

 

Mr. Smith lives in Lincoln Avenue.

 

برای بیان محل کار به طور کلی در صورتی که داخل ساختمان باشد.

 

in a shop

in a bank

in an office

in a restaurant

in a hotel

in a factory

 

at

چنانچه قبلاً نیز گفته شد، برای اسامی مکان ها و شهرهای کوچک و روستا ها که به صورت محل اقامت معینی باشند، به کار می رود.

مثال:

Shakespeare was born at Stratford- on-Avon.

 

در مورد کلمات home و seaside نیز حرف اضافۀ at به کار می رود.

برای محل سکونت درخانه، هتل و خیابان در صورتی که معین و مشخص باشد.

 

at Buckingham Palace

at 10 Downing Street

at Hilton Hotel

at Marmar Palace

at 15 Bahar Avenue

at White House

 

برای محل کار در صورتی که جای معین و مشخصی مورد نظر باشد.

 

at Swan Restaurant

at Town Hall

at the City General Hospital

at the Public Library

at Tehran Medical College

at the railway Station

at Naderi Melli Bank

at the Iran National Factory

 

on

برای محل سکونت در جزایر کوچک:

 

They are living on Khark Island.

 

برای محل سکونت در مزارع:

 

He lives on a small farm.

 

برای محل کار، در صورتی که ساختمانی نباشد.

 

They work on a potato plantation.

He works on the railway.

 

by

برای بیان نزدیکی و کنار جایی:

مثال:

We sat by the sea and watched the children swimming.

Peter found him standing by the window.

 

برای بیان وضع حالت، طریق و نحوۀ مسافرت:

 

If you go by ship to Australia, you go by sea; if you go in an airplane, you go by air.

 

for

برای تعیین مسیر و جهت:

 

Is this train for Edinburgh?

We set out for the seaside immediately after breakfast.

 

into

به طور کلی حرف اضافۀ in وضع و حالت و into حرکت یا جهت را به داخل چیزی می رساند.

مثال:

He spent the day in his room.

He came into the room.

 

to

برای بیان مسافت:

مثال:

How far is it from here to the cinema?

 

among, between

between به معنی بین دو شخص یا دو چیز و among بین چند شخص و یا چند شئ است.

مثال:

 

بخش نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]